reserveer +

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze ondernemings- en contactgegevens 

De Compagnie
        onderdeel van Architectenbureau Block BV
Rijckerstraat 30
B-9230 Wetteren
BTW BE 0670.850.713
Gsm Lieven Block: 0498 33 46 86
Mail: lieven@decompagnie.be

Algemene bepalingen

De Compagnie, onderdeel van Architectenbureau Block BV met maatschappelijke zetel te Wetteren, BTW BE 0670.850.713, biedt haar klanten de mogelijkheid om kantoorruimtes (als coworking space of vergaderruimte) te huren, en dit a.d.h.v. een online reservatie- en betalingssysteem.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke reservatie die geplaatst wordt door een bezoeker (“Klant”) van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een reservatie moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Compagnie aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21% BTW. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de reservaties zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Compagnie niet. De Compagnie is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Compagnie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met De Compagnie. 

De Compagnie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst.

Online aankopen

Via onze website bent u in de mogelijkheden om werkplekken en/of vergaderfaciliteiten online te boeken, en hun beschikbaarheid te raadplegen. Via ditzelfde platform bent u eveneens in de mogelijkheid om bijkomende diensten zoals dranken bij te bestellen. Als er diensten of producten zijn, die u tijdens het gebruik van onze ruimte nodig heeft, worden deze nadien bij gefactureerd.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via kredietkaart
- via bankkaart
Een reservatie is pas definitief eenmaal de betaling uitgevoerd werd.


De Compagnie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  

Levering en uitvoering van de overeenkomst

De Compagnie zorgt er voor dat wanneer uw boeking werd bevestigd, deze diensten op het moment van reservatie tijdig beschikbaar zijn.

Elke kwalitatieve tekortkoming van een dienst, of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Compagnie.

De Compagnie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de klant lichamelijke schade ondervindt tijdens zijn verblijf in De Compagnie.

De Compagnie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien bezittingen van de klant schade ondervinden op moment dat deze zich in De Compagnie bevinden, ongeacht de oorzaak.

Annulatie en betaling

Annulerings- en betalingsvoorwaarden:
Bij annulatie meer dan 5 dagen voor aankomst: 0% kosten.
Bij annulatie tussen de 5 en 2 dagen voor aankomst: 75% kosten.
Bij annulatie minder dan 2 dagen voor aankomst: 100% kosten.
In geval van niet opdagen: 100% kosten.
In geval van voortijdig vertrek: 100% kosten.
100% voorschot wordt gevraagd via voorafbetalingDe Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Architectenbureau Block BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 
- uitvoering van de afgesloten overeenkomst
- het verwerken van de reservatie
- versturen van nieuwsbrieven en berichten m.b.t. de werking van De Compagnie

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Architectenbureau Block BV, Rijckerstraat 30, 9230 Wetteren, lieven@decompagnie.co, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
 
De Compagnie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via hoger vermelde contactgegevens.

Aantasting geldigheid - niet verzaking

De verantwoordelijke voor de verwerking, Architectenbureau Block BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 
- uitvoering van de afgesloten overeenkomst
- het verwerken van de reservatie
- versturen van nieuwsbrieven en berichten m.b.t. de werking van De Compagnie

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Architectenbureau Block BV, Rijckerstraat 30, 9230 Wetteren, lieven@decompagnie.co, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
 
De Compagnie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via hoger vermelde contactgegevens.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Informatieplicht architecten

Architectenbureau Block BV
BTW BE 0670.850.713

Ingeschreven bij Orde van Architecten - Vlaamse Raad - Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Huis van de Bouw, Tramstraat 59 , 9052 Zwijnaarde 

Beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij HDI Global SE onder polisnummer 153-01326838-14000
Bijkantoor voor België, Tervurenlaan 273/1, B-1150 BRUSSEL

Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985):
https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

In geval van geschillen tussen ondernemingen, is de rechtbank van Dendermonde bevoegd.